Health 5 Choice

Author : กองบรรณาธิการ

Our Body

เคล็ดลับสร้างสมดุล งานกับชีวิต

กองบรรณาธิการ
หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่งานทำให้สมดุลในชีวิตลดลง คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง ถึงเวลาแล้วที่คุณควรแก้ไข ไม่ใช่การเปลี่ยนหรือการออกจากงาน...
Our Body

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ระบบประสาท (Nervous system)

กองบรรณาธิการ
ระบบประสาท (Nervous system) เป็นระบบที่ควบคุมการทำหน้าที่ของทุกระบบในร่างกาย  ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกาย...
Our Body

รู้จัก การรักษาอาการนอนกรน

กองบรรณาธิการ
อาการนอนกรน เกิดในขณะนอนหลับ กล้ามเนื้อคอจะผ่อนคลายและหย่อนตัว ทำให้ทางเดินหายใจแคบลง อากาศที่เคลื่อนผ่านทางเดินหายใจที่แคบลง...
Our Body

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ผิวหนัง

กองบรรณาธิการ
ผิวหนังเป็นเนื้อเยื่อห่อหุ้มร่างกายที่อยู่ชั้นนอกสุด  โดยผิวหนังของผู้ใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ  3,000  ตารางนิ้ว มีความหนา 1-4 มิลลิเมตร...
PR

เปิดตัว “APPEER” แอปพลิเคชัน ยกระดับการให้บริการด้านจิตเวช

กองบรรณาธิการ
สมาคมสายใยครอบครัว ผนึก โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ 2020 “การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน” พร้อมเปิดโลกออนไลน์ เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เปิดตัวแอปพลิเคชัน “APPEER” ยกระดับการให้บริการด้านจิตเวช ส่งเสริมคนไทย ใส่ใจสุขภาพจิต รู้เท่าทันสุขภาวะของตนเอง   นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ 2020 “การเสริมพลังและความหวังที่ยั่งยืน” Psychosocial Network...
Our Body

ไขข้อเท็จจริง ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

กองบรรณาธิการ
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) อาจจะมีหลาย ๆ เรื่องที่คล้ายกับปัญหาการนอนหลับในเรื่องอื่น ๆ  นำไปสู่ความเข้าใจ...
Our Body

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ระบบย่อยอาหาร

กองบรรณาธิการ
ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) เป็นระบบที่รวมอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวกับการรับอาหาร การย่อยโดยแปรรูปอาหารให้เป็นสารอาหารที่จำเป็น...
Our Body

10 วิธี เร่งอัตราเมตาบอลิซึมของคุณ

กองบรรณาธิการ
เคยสงสัยกันหรือไม่ ทำไมบางคนกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน แต่บางคน แม้จะพยายามควบคุมการกินเท่าไรก็แล้วน้ำหนักกลับเพิ่มเอา ๆ  ส่วนหนึ่งเป็น...
Our Body

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ กระดูกและข้อต่อ

กองบรรณาธิการ
กระดูกและข้อต่อเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อ เพื่อช่วยในการค้ำจุนร่างกาย ปกป้องอวัยวะภายใน รักษาร่างกายให้คงตัว ช่วยในการเคลื่อนไหวในทุก ๆ ด้าน...