Health 5 Choice

Category : Our Product

Our Product

การนวดกดจุดแบบชิอัตสึ (Shiatsu Massage) ศาสตร์การบำบัดจากแดนอาทิตย์อุทัย

กองบรรณาธิการ
ท่ามกลางศาสตร์แห่งการนวดมากมาย หนึ่งในนั้นคือการนวดแบบชิอัตสึ ซึ่งถือเป็นวิธีการตามแบบแผนโบราณของประเทศญี่ปุ่น โดยไม่เพียงแต่การนวดเพื่อการ...
Our Product

นวดแบบสวีดิช (Swedish Massage) โปรแกรมผ่อนคลายสุดฮิตสไตล์ตะวันตก

กองบรรณาธิการ
หากกล่าวถึงการนวดแผนตะวันตกสุดคลาสสิก ที่เป็นที่นิยมทั้งจากผู้คน และสปาทั่วโลก ก็ต้องนึกถึงการนวดแบบสวีดิช โดยการนวดแบบนี้เป็นศาสตร์แบบ...
Our Product

นวดแผนไทย (Thai Massage) ภูมิปัญญาที่ได้รับการยกย่องตั้งแต่โบราณตราบปัจจุบัน

กองบรรณาธิการ
การนวดแผนไทยเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลึกมาในศาสตร์การรักษาโรคแบบไทยโบราณอย่างแท้จริง โดยแนวคิดนี้ได้สืบต่อมาในสังคมไทยจากรุ่นสู่รุ่น ในปัจจุบันก็ได้มี...