Health 5 Choice

วันปอดบวมโลก “SAVE THAI FIGHT IPD”

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ผสาน สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมรณรงค์ ป้องกัน รู้ทันโรค IPD และ ปอดบวม SAVE THAI FIGHT IPD เนื่องในวันปอดบวมโลก (World Pneumonia Day 2020)

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี มุ่งเน้นให้ความรู้ สร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับโรค IPD (Invasive Pneumococcal Disease) และปอดบวม และเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันต้าน “IPD” พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ปีที่ 5

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมพลัง “เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ในประเทศไทย

กองบรรณาธิการ

“ALL YOU CAN CHECK” เช็คอัพได้ทั้งปีสุขภาพดีไร้ขีดจำกัด

“Beauty On Demand” แอปพลิเคชั่นความงาม one stop service มิติใหม่ของ beauty & wellness

เปิดตัว “APPEER” แอปพลิเคชัน ยกระดับการให้บริการด้านจิตเวช

กองบรรณาธิการ

โฮมโปร แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จาน “AbsorbPlate” และ จาน “MoonPlate” จานสุขภาพ

กองบรรณาธิการ

เบเกอรี่ตราเลอแปง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

กองบรรณาธิการ