Health 5 Choice

นโยบายรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์

Health5choice อยู่ได้จากการที่มีสปอนเซอร์สนับสนุน อย่างไรก็ตามทีมงานมีความจำเป็นต้องรักษาเนื้อหาของทั้งเว็บ ให้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ทีมงานจึงขอสงวนสิทธิ์รับลงโฆษณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ ที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือ และมีบทบาทส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นอยู่ และคุณภาพในการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการโฆษณาให้เลือกตามความเหมาะสม

ทีมงาน Health5choice จะมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหา จัดทำรูปแบบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เยี่ยมชมในทุกๆเดือน ทั้งนี้ Health5choice ไม่มีนโยบายในการผูกมัดให้ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่งทางการค้าของผู้ลงโฆษณาใด เว้นแต่ได้มีการตกลงเป็นกรณีพิเศษ และมีเหตุผลที่สมควรเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ขัดขวางการเข้าใช้งานเว็บไซต์