Health 5 Choice

รับข้อแนะนำ

กองบรรณาธิการ

หากพบความผิดพลาดของเนื้อหาที่ทางเว็บนำเสนอ อาทิ ตัวสะกด ความหมาย ข้อมูลไม่ครบ การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีข้อมูลเปลี่ยนไป ทางทีมงาน health5choice ใคร่ขออภัยมายังทุกท่านที่เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดมาได้ที่ Web admin Email: tpoomgird@yahoo.com ทีมงานจะตรวจสอบและแก้ไขให้เร็วที่สุด

และเพื่อให้ health5choice เป็นประโยชน์สำหรับผู้เยี่ยมชมอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการทำสำรวจความต้องการของผู้อ่าน เป็นประจำทุก 3-6 เดือนแล้ว ทางทีมงานยินดีรับคำแนะนำ โดยเฉพาะหัวเรื่องและกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ โดยสามารถแจ้งข้อแนะนำผ่านทาง Email ด้านบน ทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อไป

 

ข้อมูล ข้อจำกัดในการนำไปใช้และลิขสิทธิ์

ข้อมูลคอลัมน์ Product available อ้างอิงตามเว็บ Affiliate ต้นทาง คอลัมน์ Product recommended ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ คอลัมน์ Buying guide และคอลัมน์ Review มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ก่อนการเลือกซื้อจากผู้ขายเท่านั้น คอลัมน์ Knowledge มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมด ทีมงานไม่สามารถอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ทัน ดังนั้นผู้ซื้อจำเป็นต้องติดต่อ สอบถามจากผู้ขายก่อนการซื้อ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด

คอลัมน์ Buying guide, Review, Knowledge เนื้อหาจัดทำโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ ดังนั้นการนำไปใช้ขอให้แจ้งขออนุญาตที่ tpoomgird@yahoo.com ทั้งนี้บทความใดที่ได้รับการอนุญาต ให้เจ้าของเว็บปลายทางวาง Link กลับมาที่ Health5choice ในหน้า URL บทความด้วย