Health 5 Choice

เกี่ยวกับเรา

กองบรรณาธิการ

Health5choice เกิดจากการที่เรามีประสบการณ์ในการจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ การเสนอแนะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ และการออกกำลังกายเป็นประจำ ทำให้เรามองเห็นถึงข้อจำกัดของหลายๆท่านในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ ทีมงานจึงมีความตั้งใจที่จะรวบรวมข้อมูลที่คิดว่าเป็นประโยชน์ เช่น แนวทางการเลือกซื้อ การรีวิวผลิตภัณฑ์ การสัมภาษณ์ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ประสบการณ์ผู้ใช้ โดยทีมงานวางแผนจะทำการสำรวจความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บทุกๆไตรมาส เพื่อนำมาจัดทำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ทางทีมงานใคร่ขอขอบคุณผู้เยี่ยมชมเว็บทุกท่าน รวมถึงสปอนเซอร์ทุกรายที่มีส่วนช่วยผลักดันให้  Health5choice เกิดขึ้น และเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้สนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพในโอกาสต่อไป