Health 5 Choice

รวมพลัง “เครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ในประเทศไทย

สสส. – สธ. – เครือข่ายลดบริโภคเค็ม รวมพลัง “ลดเค็มทำได้” ตั้งเป้าคนไทยกินเค็มลด 30% ภายในปี 2568 ม.มหิดล ย้ำชัดคนไทยติดเค็มทุกภาค เยอะสุดภาคใต้ กินเค็ม 4 กรัม/วัน พร้อมชวนคนไทยเข้า “คอร์สเปลี่ยนลิ้น 21 วัน”  ด้าน WHO เชื่อหากรัฐหนุนไทยทำได้ เผยปัจจุบันเด็กไทยบริโภคเกลือมากเกินไป

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว การขับเคลื่อน “ลดเค็มทำได้” ในประเทศไทย ประจำปี 2563

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดการบริโภคเค็ม เครือข่ายลดการบริโภคไขมัน เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เครือข่าย NCDs และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ โดยผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากปัจจัยเสี่ยงด้านการบริโภคอาหาร เสริมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติป้องกันและควบคุมโรค NCDs รวมทั้งสื่อสารให้ความรู้ประชาชนถึงโทษของการบริโภค “หวาน มัน เค็ม” เกินพอดี

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันปอดบวมโลก “SAVE THAI FIGHT IPD”

“ALL YOU CAN CHECK” เช็คอัพได้ทั้งปีสุขภาพดีไร้ขีดจำกัด

“Beauty On Demand” แอปพลิเคชั่นความงาม one stop service มิติใหม่ของ beauty & wellness

เปิดตัว “APPEER” แอปพลิเคชัน ยกระดับการให้บริการด้านจิตเวช

กองบรรณาธิการ

โฮมโปร แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด จาน “AbsorbPlate” และ จาน “MoonPlate” จานสุขภาพ

กองบรรณาธิการ

เบเกอรี่ตราเลอแปง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

กองบรรณาธิการ